Call Centar: 19915 (08:00-16:00 časova)

1. GRAĐEVINAR d.o.o. Podgorica

Građevinska kompanija

“STANOVI VIŠE NISU U PONUDI ZBOG ISTEKA GARANCIJE”

Podgorica

Ul. 04. Jula br. 54, Zabjelo

LAMELA A i B

UP 24

KP 4033/3, 4033/5, 4032/2, 4033/9, 

KO Podgorica III, 

DUP Pobrežje zona "A,B,C"

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


"Izvedeni građevinsko zanatski radovi;

Završetak izgradnje Maj 2021. godine"

2. SLOMARK d.o.o. NIKŠIČ

Građevinska kompanija

“STANOVI VIŠE NISU U PONUDI ZBOG ISTEKA GARANCIJE”

Podgorica

Stari aerodrom

UP 97

KP 435/1, 436

KO Podgorica III

Konik - Sanacioni plan


1.099,00 eura €

Garsonjera

Jednosoban

Dvosoban


Završetak izgradnje Jun 2021. godine"

3. GRADNJA - PROMET d.o.o. Spuž, Danilovgrad

Građevinska kompanija

“STANOVI VIŠE NISU U PONUDI ZBOG ISTEKA GARANCIJE”

Zabjelo,
Objekat A I B,
UP 51, 52, 53 i 54,
KP 3803/7, 3803/8, 3803/9, 3803/10,
KO Podgorica III,
DUP "Zabjelo 9"

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


"Objekat je u izgradnji;
Završetak izgradnje Decembar 2023. godine"

2. ZRNOŽIT d.o.o. - Cetinje

Građevinska kompanija

Podgorica

Zabjelo - Ljubović

UP 88, KP 3832/2, 3833/2

KO Podgorica III

DUP "Zabjelo-Ljubović" Izmjene i dopune

1.099,00 €

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Objekat je u izgradnji;

Završetak izgradnje Decembar 2021. godine

3. GRADNJA - PROMET d.o.o. Spuž, Danilovgrad

Građevinska kompanija

Podgorica

Zabjelo - Ljubović

UP 88, KP 3832/2, 3833/2, 

KO Podgorica III, 

DUP "Zabjelo-Ljubović" Izmjene i dopune

1.080,00 € - 1.099,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Objekat je u izgradnji;

Završetak izgradnje Decembar 2021. godine

4. Dadi Export 

Podgorica

Građevinska kompanija

 

Podgorica

Ulica Ilije Plamenca, Zabjelo

UP B.2.1. Zona B, KP 3569/41, 3569/43, 3569/44, 3569/45, 

KO Podgorica I, DUP "Zabjelo 8"

1.100,00 €

Jednosoban stan

Dvosoban stan

Trosoban stan


Početak gradnje april 2021. godine; Završetak gradnje 30.09.2022. godine.


Stan je moguće prilagoditi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom

STAMBENE JEDINICE SU USLOVNO RASPOLOŽIVE DO DOSTAVLJANJA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE

5. TRUDBENIK DOO 

Mojkovac

Građevinska kompanija

Podgorica

Zabjelo - Ljubović, 

ULAZ I UP 73 i 74, 

KP 3847/2, 3847/11, 

KO Podgorica III,  

DUP "Zabjelo-Ljubović", izmjene i dopune

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Objekat je u izgradnji;

Završetak izgradnje Decembar 2020. godine

Podgorica

Ulica Prištinska, Konik

UP 83 i 84, 

KP 606/1, 606/2, 606/3, 607/1, 607/2, 607/3, 

KO Podgorica III,  

DUP "Konik - sanacioni plan" - Izmjene i dopune

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Objekat je u izgradnji;

Završetak izgradnje Jul 2021. godine

Podgorica

Ulica Franca Prešerna, Konik

UP 115, KP 565/1,565/2, 566, 

KO Podgorica III, 

DUP "Konik - sanacioni plan" - Izmjene i dopune

1.100,00 €

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Objekat je u izgradnji;

Završetak izgradnje Avgust 2021. godine

6. EUROZOX d.o.o. Spuž, Danilovgrad

Građevinska kompanija

Podgorica

Zabjelo, kod osnovne škole Oktoih

UP 10, KP 4906/3 KO Podgorica III, 

DUP "Stambena jedinica VII Stara Varoš" - Izmjene i dopune u Podgorici

1.085,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan

Trosoban stan


Planirani početak izgradnje Novembar 2020. godine

Završetak izgradnje 30.Jun 2022. godine

7. VENTURA PARTNERS d.o.o. Podgorica

Građevinska kompanija

Podgorica

Vojvode Ilije Plamenca, Zabjelo

UP B3.1 i B 3.2, zona G, 

KP 3803/14, 3803/15, 3802/3, 3802/4 

KO Podgorica III, 

DUP "Zabjelo 8"

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan

Trosoban stan


Objekat je u izgradnji;

Završetak izgradnje 31. Avgust 2022. godine

8. A - TIM STUDIO DOO

Građevinska kompanija

Podgorica

u okviru kompleksa Ksenija Cicvarić, Zabjelo

Urb. Parcela E2.1, zona E, blok 2,

 KP 3746/1, 3746/2, 3746/3, 3746/4, 

DUP "Zabjelo 8"

1.090,00 €

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Početak izgradnje decembar 2019.godine, 

a završetak maj 2021. godine

9. FOUR PILLARS DOO Podgorica

Građevinska kompanija

Podgorica

u okviru kompleksa Ksenija Cicvarić, Zabjelo, LAMELA III

Urb. Parcele UP E2.1 i UP 2.2, zona E, KP 3746/4, DUP "Zabjelo 8"

1.050,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


"Nisu započeti radovi na izgradnji. Rok završetka objekta je 12, odnosno 16 mjeseci od prijave gradnje"


10. HM DOO Podgorica

Građevinska kompanija


Stambene jedince uslovno dostupne do kompletiranja dokumentacije.

Podgorica

Bulevar Veljka Vlahovića

Urb. Parcela VII-H, KP 2090/1414, 

DUP "Konik - sanacioni plan" - Izmjene i dopune

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Nisu započeti radovi na izgradnji. Rok završetka objekta je Mart 2022. godine

Podgorica

Ulica Veljka Vlahovića bb, Stari Aerodrom

Urb. Parcele UP11, UP12, UP13,  KP 7893/51, 

DUP "Konik - stari Aerodrom - faza III"

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Nisu započeti radovi na izgradnji. Rok završetka objekta je Mart 2022. godine 


Stan je moguće prilagoditi u garsonjeru za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

11. DADI GRADNJA DOO 

Podgorica

Građevinska kompanija

Podgorica

Ulica Veljka Vlahovića bb, Stari Aerodrom

Urb. Parcele UP11, UP12, UP13,  KP 7893/51, 

DUP "Konik - stari Aerodrom - faza III"

1.100,00 €

Garsonjera

Jednosoban stan

Dvosoban stan


Nisu započeti radovi na izgradnji. Rok završetka objekta je Mart 2022. godine 


Stan je moguće prilagoditi u garsonjeru za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom