Saopštenje 12.07.2018.

Ponuđači stanova moraju dostaviti lične podatke odnosno kompletnu dokumentaciju


Projektni odbor za “1000 plus” apeluje na fizička lica koja su ponudili svoje stanove na prodaju da dopune dokumentaciju u dijelu ličnih podataka, jer se u suprotnom ponuda smatra nekompletnom. 


Podatke je potrebno dostaviti u što kraćem roku na kontakt telefon implementacione jedinice 020 246 - 024, 020 201- 545 i/ili na mejl office@procon.me, kako bi im bili dostavljeni zahtjevi za dopunu dokumentacije. 

Evaluacija ponuda investitora i fizičkih i pravnih lica – ponuđača stambenih objekata od strane Projektnog odbora je u završnoj fazi, nakon čega slijedi utvrđivanje liste investitora koji su ispunili uslove u skladu sa Javnim pozivom i objava listi stanova kako bi građani imali uvid u ponudu. Javni poziv za Investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata objavljen je 27. aprila, a zatvoren 28. maja 2018. godine. 


„Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000 plus“ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje, a ispunjavaju propisane uslove. Navedeni projekat predstavlja nastavak aktivnosti iz 2010/2012. godine, odnosno 2015/2017. godine, kada su realizovane I i II faza projekta. 

Od početka realizacije Projekta tj. od 2011. godine do danas, stambeno pitanje je riješilo 809 porodičnih domaćinstava odnosno 2149 građana Crne Gore. 

U trećoj fazi projekta 1000plus Vlada Crne Gore je uspjela da obezbijedi kamatnu subvenciju za komercijalne hipotekarne kredite da bi građanima omogućila fiksnu kamatnu stopu od 2,99% tokom cijelog perioda otplate kredita. 

Za učešće u projektu građani će moći aplicirati u sledećim bankama: SOCIETE GENERALE MONTENEGRO banka, NLB banka, ERSTE banka, Crnogorska komercijalna banka i LOVĆEN banka.