Call Centar: 19915 (08:00-16:00 časova)

Saopštenje za građane povodom realizacije V faze Projekta „1000plus“
 
Podgorica, 22. mart 2023. godine

Projekat „1000plus” je projekat koji se u kontinuitetu sprovodi od 2010. godine. Uspješno su realizovane 3 faze, dok je četvrta u završnom procesu. Ukupno je do sada, kroz četiri faze, 1532 domaćinstva, odnosno 3937 građana - članova domaćinstava, riješilo stambeno pitanje.


Zbog velikog interesovanja građana da kroz ovaj projekat riješe stambeno pitanje, Budžetom za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10 miliona za realizaciju sljedeće faze.


Vrijednost projekta je 20 miliona eura, a koncipiran je tako da Vlada Crne Gore kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) obezbijedi iznos od 10 miliona eura, dok će se preostali iznos obezbijediti iz sredstava komercijalnih banaka koje učestvuju u projektu.


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno Direktorat za razvoj stanovanja i legalizaciju, organizovalo je brojne sastanke po pitanju mogućnosti realizacije V faze projekta, te intezivno prati situaciju na tržištu koja u krajnjoj mjeri određuje uslove samog projekta.


Kako se u projektu nudi fiksna kamatna stopa, maksimalna cijena po metru kvadratnom za koju može biti kupljena stambena jedinica, a koja je u korelaciji sa zvaničnom prosječnom cijenom na tržištu, te se takođe i definišu kumulativna primanja domaćinstva u zavisnosti od broja članova, a imajući u vidu da je, uslijed raznih okolnosti, došlo do povećanja cijena nekretnina na tržištu, kao i povećanje EURIBOR-a koje prati rast kamatnih stopa za stambene kredite, u ovako delikatnim uslovima je neophodno da dođe do stabilizacije istih kako bi projekat mogao da uspješno da se realizuje.


Kada se stvore svi neophodni uslovi za realizaciju V faze Projekta „1000plus“, građani će biti blagovremeno obaviješteni.

Najava: Šesta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“
 
Podgorica, 20. jul 2022. godine

Šesta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“ biće organizovana u četvrtak, 21. jula 2022. godine u terminu od 10 do 12 časova, u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

U šestoj dodjeli biće uručeno 26 vaučera i to: 10 vaučera zaposlenima u javnom sektoru, 8 vaučera mladim bračnim parovima do 35 godina života i 8 vaučera ostalim korisnicima.  

Kroz prethodnih pet dodjela ukupno je uručen 481 vaučer, od čega je 191 vaučer dodijeljen licima koja spadaju u prioritene grupe, a 290 licima koja spadaju u ostale ciljne grupe.

Predstavnici implementacione jedinice PROCON kontaktiraće lica kojima je dodijeljen vaučer u vezi sa preuzimanjem vaučera.

PONUDA STANOVA po prvom javnom pozivu

PONUDA STANOVA po drugom javnom pozivu