LokacijaBr. stanovaPonuđene stambene jediniceCijena po m2Dispozicije stanovaFotografije
Urb.parcela br. 504,
DUP "Drač-put. terminal"
4 dvosoban stan € 1.150,00 dispozicije stanova fotografije
  8 trosoban stan € 1.150,00    
           
Urb.parcela br. 1,
DUP "Blok VI-Zona 6"
11 jednosoban stan € 1.100,00    
  1 dvosoban stan € 1.100,00 dispozicije stanova fotografije
  1 trosoban stan € 1.100,00    
           
Urb.par. br. E-F, Blok IX,
DUP "Konik-sanac. plan"
60 jednosoban stan € 990,00    
  24 dvosoban stan € 990,00 dispozicije stanova fotografije
  6 trosoban stan € 990,00    
           
Urb.par. br. D, Blok X,
DUP "Konik-sanac. plan"
6 garsonjera € 990,00    
  24 jednosoban stan € 990,00 dispozicije stanova fotografije
  12 dvosoban stan € 990,00    
           
Urb.parcela br. 43,
DUP "Zabjelo 9"
43 jednosoban stan € 990,00 dispozicije stanova fotografije
  17 dvosoban stan € 990,00    
           
Urb.parcela br. 61, Faza I,
DUP "Zagorič A"
2 garsonjera € 1.100,00 dispozicije stanova fotografije
  54 jednosoban stan € 1.100,00    
  22 dvosoban stan € 1.100,00    
  6 trosoban stan € 1.100,00    
           
Urb.parcela br. 5, Faza D,
DUP "Radoje Dakić"
49 jednosoban stan € 1.200,00 dispozicije stanova fotografije
  5 dvosoban stan € 1.200,00    
  2 trosoban stan € 1.200,00    
           
Urb.parcela br. 5, Faza E,
DUP "Radoje Dakić"
9 jednosoban stan € 1.200,00 dispozicije stanova fotografije
  4 dvosoban stan € 1.200,00    
  370