Realizacija projekta 1000+ se nastavlja dodjelom druge grupe vaučera  za lica koja su na listi čekanja, na osnovu odluke donijete na XXIX sjednici Projektnog odbora.

Predsjednik Projektnog odbora Marko Čanović, uručiće vaučere drugoj grupi građana sa liste čekanja u ponedjeljak, 01. avgusta u 11 sati, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma (Multimedijalna sala na prizemlju).

Metodologijom obračuna iznosa ušteda na osnovu vraćenih vaučera i sklopljenih predugovora i ugovora o kreditu sa konačnom  procjenom kreditne sposobnosti aplikanata, došlo se do iznosa na osnovu koga je prvoj grupi građana sa liste čekanja dodijeljeno 55 vaučera početkom jula.

Sve uštede u okviru ciljnih grupa (zaposleni u javnom sektoru, mladi bračni parovi i ostali) su raspoređene pripadajućim ciljnim grupama sa liste čekanja, dok su uštede ostvarene po osnovu prioritene ciljne grupe razvrstane u skladu sa definisanim pripadajućim kvotama, 40% zaposleni u javnom sektoru, 30% mladi bračni parovi i 30% ostali.

U prethodnoj fazi, krajem maja tekuće godine, podijeljeno je 400 vaučera za dugoročni stambeni kredit, odnosno 68 prioritetnim ciljnim grupama i 332 zaposlenim u javnoj upravi, mladim bračnim parovima i ostalim. 

Spisak novih dobitnika vaučera sa liste čekanja  biće objavljen na sajtu www.1000plus.me.