Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, Predsjednik Projektnog odbora Marko Čanovića i kik bokser Goran Radonjić danas su uručili 166 vaučera mladim bračnim parovima, zaposlenim u javnoj upravi i ostalima u projektu 1000+ .

Ministar Gvozdenović se dobitnicima vaučera zahvalio na učešću u projektu, što su ispoštovali procedure prikupljanja dokumentacije I prijavljivanja I što vjeruju Vladinom projektu kroz koji su dobili mogućnost da na pravičan I ekonomski isplativ način, pod najboljim uslovima na tržištu, riješe važno egzistencijalno pitanje.

Ministar je istakao zadovoljstvo kontinuitetom projekta, čija prva faza je uspješno realizovana tokom 2010. I 2011. Kada je preko 1.200 građana Crne Gore riješilo stambeno pitanje.
Izrazio je očekivanje da će pored 400 dobitnika vaučera I velika većina od 274 sa liste čekanja biti u prilici da takođe dobije vaučere do kraja ovogodišnje druge faze realizacije projekta, odnosno da će blizu 1.500 građana Crne Gore dobiti stan.

Ističući da su osnovni ciljevi projekta podrška građanima Crne Gore i podsticaj dinamičnom razvoju privrede, ministar je svim dobitnicima poželio ličnu I porodičnu sreću u novim domovima.

U projektu 1000+ aplicirala su ukupno 723 porodična domaćinstva iz 4 crnogorske opštine, Podgorica (667), Nikšić (49), Bijelo Polje (8) i Pljevlja (1).

Od 723 podnosioca zahtjeva 49 je odbijeno po osnovu prekoračenja kumulativnog limita mjesečnih primanja, vlasništva ili suvlasništva nad više od jedne trećine stambenog prostora, nepotpune dokumentacije i negativno procijenjene kreditne sposobnosti.

Uslove projekta je ispunilo 674 podnosioca zahtjeva. Najveći broj aplikanta koji ispunjavaju uslove je iz Podgorice – 620, Nikšića - 46, Bijelog Polja -7 i Pljevalja - 1.

U prvoj fazi podjele vaučere će dobiti 400 aplikanata, a 274 je na listi čekanja.

- Prethodne sedmice smo podijelili 68 vaučera prioritetnim ciljnim grupama od kojih je već više od polovine zaključilo predugovore sa građevinarima.

- Danas je podijeljeno 166 vaučera i u petak će biti podijeljeno još 166 vaučera, odnosno ukupno 332 vaučera mladim bračnim parovima, zaposlenim u javnom sektoru i ostalima.

Podnosioci zahtjeva koji nijesu raspoređeni na rang listu korisnika svrstani su na listu čekanja po grupama: zaposleni u javnoj upravi - 159, mladi bračni parovi do 35 godina starosti - 89 i ostali - 26.

Projektni odbor je održao 24 sjednice tokom kojih su aplikacije svakog podnosioca zahtjeva pregledane po nekoliko puta.

U skladu sa Odlukom o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje, Projektni odbor je rangirao podnijete zahtjeve.

Rangiranje zahtjeva je izvršeno u odnosu na vrijeme podnošenja zahtjeva u okviru definisanih kvota ciljnih grupa do konačne potrošnje sredstava obezbijeđenih Projektom, odnosno 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostalim korisnicima.

Ukupan iznos sredstava je raspoređen u skladu sa prosječnom kreditnom sposobnošću aplikanata koje su procjenjivale banke, a koja iznosi 49.549.

Prosječna kreditna sposobnost prioritetnih grupa je 42.844 eura, zaposlenih u javnom sektoru 47.420 eura, mladih bračnih parova 61.266 i ostalih 46.665 eura.

U prethodnoj fazi realizacije projekta 1000+ prosječna kreditna sposobnost je bila oko 39.000 eura, odnosno za skoro 10.000 eura manje po aplikantu.

Imajući u vidu iskustvo iz prethodnog projekta, kada je podijeljen 821 vaučer, a realizovana 433, kao i činjenicu da je prosječna kreditna sposobnost aplikanata veća nego u prethodnom projektu, očekivanja su da će više od 400 građana koji su ispunili uslove, dobiti vaučer.

Ono sto je ohrabrujuće za aplikante sa liste čekanja, što već možemo zaključiti na osnovu realnih potreba i visine sredstava za stambene kredite, je da prvih 400 korisnika svakako neće utrošiti sredstva predviđena projektom i da postoji velika šansa da će ako ne svi onda veliki broj aplikanata sa liste čekanja dobiti šanusu da kroz projekat 1000+ riješi stambeno pitanje.


Dobitnici vaučera će ostvariti 50% popusta prilikom potpisivanja Ugovora kod notara kod kojih budu dodijeljeni po rasporedu Notarske komore, koji je objavljen na sajtu www.1000plus.me.

Tokom današnje dodjele vaučera, nekoliko dobitnika je reagovalo zbog tehničke procedure dodjele koja je izvršena na osnovu abecednog reda imena I prezimena dobitnika, a ne na osnovu vremena predaje aplikacija bankama.
Naime, zbog velikog broja dobitnika I neophodnosti njihove identifikacije prije ceremonije dodjele vaučera, a kako bi u najkraćem roku građani dobili vaučere, najefikasniji način podjele je bio po abecednom redu.
S obzirom da smo projekat realizovali do kraja transparentno I pravično, odnosno da smo dodjelu po danima selektirali tako da prvog dana vaučere dobiju prioriteti, drugog dana mladi bračni parovi, zaposleni u javnom sektoru I ostali po osnovu vremena predaje aplikacije I trećeg dana takođe po osnovu predaje aplikacije, cijenili smo da razlika od 15 do 20 minuta u roku od sat vremena u istom danu dodjele vaučera za dobitnike vaučera neće predstavljati ograničenje I razlog za negodovanje.
Svakako ćemo uvažiti današnje primjedbe građana I narednu dodjelu izvršiti u skladu sa vremenom predaje aplikacija.