Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, Predsjednik Projektnog odbora Marko Čanovića i paraolimpijka Marijana Goranović danas su uručili 68 vaučera prioritetnim ciljnim grupama u projektu 1000+.

U obraćanju dobitnicima vaučera I zvanicama ministar Branimir Gvozdenović je, između ostalog naveo da,
“Projekat 1000+ realizujemo kao odgovorna Vlada vodeći računa i posebnu pažnju poklanjajući osjetljivim socijalnim grupama, licima sa invaliditetom, samohranim roditeljima, mladim bračnim parovima i građanima Crne Gore sa srednjim i nižim primanjima.

Između ostalog, realizacijom ovog projekta smo dali mogućnost građanima da na jednostavan, pravičan i ekonomski isplativ način dođu do sopstvenog doma i da na tom putu imaju podršku države koja ih vodi kroz jedan transparentan i pravičan proces, čineći to kao odgovorna država prema građanima, u ne jednostavnom ekonomskom trenutku na širem području regiona i Evrope.

Kad smo započeli prethodni projekat 2010. Imali smo ambiciju da traje dugoročno i u kontinuitetu, što se kroz realizaciju ovogodišnjeg i planovima za naredne projekte ostvaruje .
Cilj nam je da projekat 1000+ realizujemo i u narednim godinama, s obzirom da su osnovni ciljevi projekta podrška građanima Crne Gore i podsticaj dinamičnom razvoju privrede.”

Ministar je ohrabrio I građane koji su na listi čekanja, ističući da će ukoliko bude potrebno, Vlada i Ministarstvo uložiti dodatne napore da obezbijede nedostajuća sredstva, kako bi svi građani koji su zadovoljili uslove projekta dobili priliku da riješe stambeno pitanje.

Direktor direkorata za razvoja stanovanja I predsjednik Projektnog odbora Marko Čanović je podsjetio na uslove projekta I početak njegove realizacije prije 6 mjeseci, izrazio zahvalnost partnerima u projektu, posebno Banci za razvoj Savjeta Evrope čijim sredstvima, između ostalog, Vlada kreditira projekat 1000+.

Pored ostalog direktor Čanović je naveo da će u prvoj fazi podjele vaučere dobiti 400 aplikanata, a da je 274 na listi čekanja.

“Nezavisno od definisanih ciljnih grupa od kojih su 40% zaposleni u javnoj upravi, 30% mladi bračni parovi do 35 godina starosti i 30% ostali, prioritetne ciljne grupe su samohrani roditelji i staratelji, lica sa invaliditetom, odnosno porodice čiji je član lice sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici, kojima ćemo danas uručiti vaučere.

Kroz projekat ostvarujemo povećanje pristupa stanovanju domaćinstvima koja ispunjavaju uslove kroz program dodjele dugoročnih hipotekarnih kredita sa značajnim socijalnim efektima. Podstičemo građevinski sektor sa ciljem povećanja ekonomske aktivnosti na tržištu nepokretnosti i utičemo na smanjenje kamatnih stopa. „

Ostalim dobitnicima vaučeri će biti uručeni 25., odnosno 27. maja ove godine.