Učesnici Press konferencije:

 • Direktor Direktorata za razvoj stanovanja i predsjednik Projektnog odbora, Marko Čanović
 • Direktor Direktorata za budžet, Dragan Darmanović
 • Direktorica PROCON-a, Sanja Mugoša

 

O Projektu 1000+

Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak projekta 1000+ koji je implementiran 2010-2011. godine, takođe u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope - CEB.

Prethodni projekat je ocijenjen kao transparentno realizovan i uspješan i jednim od najboljih partnerskih projekata CEB-a.

Zbog toga smo 2013. godine počeli pregovore sa CEB-om oko nastavka projekta, koji su finalizovani u oktobru 2015., da bi u decembru prošle godine bio potpisan Ugovor, čime su se stekli preduslovi za nastavak projekta.

I u ovoj fazi projekta uspostavljena je efikasna organizaciona struktura, koja uključuje koordinaciju nadležnih institucija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva finasija, Projektnog odbora, jedinice za implementaciju Projekta – PROCON I realizovanu komunikacionu kampanju.

Nakon uspješno završenih Javnih poziva za građevinske kompanije i banke, na osnovu kojih u projektu učestvuje 16 građevinskih kompanija I 7 banka, 21. Marta smo raspisali Javni poziv za građane.

 

Rezultati Javnog poziva za građane

Od početka Javnog poziva za građane, od 21. marta do 21. aprila kada je zaključen Javni poziv, u projektu 1000+ bankama je dostavljena ukupno 731 aplikacija za dugoročni stambeni kredit. Nakon zaključenja Javnog poziva 2 aplikanta su povukla aplikacije, a 4 su aplicirala u drugim bankama zbog negativne kreditne sposobnosti u prvobitnim bankama, tako da imamo 725 porodičnih domaćinstava iz 4 crnogorske opštine, Podgorica(667), Nikšić(49), Bijelo Polje(8) i Pljevlja(1).

 

Od 725 porodičnih domaćinstava je:

 • 464 čiji je bar jedan član zaposlen u javnom sektoru – 64%
 • 261 čiji članovi domaćinstva nijesu zaposleni u javnom sektoru – 36%(NVO-4, mediji-13, građevinske kompanije-5, banke-5, ambasade-6, privatne firme – 228)

U okviru ove grupe je 220 mladih bračnih parova( 197 iz Podgorice i 23 iz Nikšića)

 

Najveći broj aplikacija predat je u Societe Generale(233), NLB(190) i CKB(151) banci, a u projektu učestvuju i Erste(69), Prva(46), Lovćen(38) i Komercijalna banka Budva(4).

 

Najveći broj aplikanata je iz centralnog regiona – 722 i iz sjevernog regiona 9.

 

U I sedmici (21.03.-25.03.) apliciralo je 532 aplikanta, u II sedmici (28.03.-01.04.) - 69, III (04.04.-08.04.) - 37, u IV (11.04.-15.04.) - 45 i u V, poslednjoj sedmici (18.04.-21.04.) 48 aplikanata.

 

Korisnici dugoročnog hipotekarnog kredita u projektu 1000+ su 40% korisnici čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračni supružnici kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostali korisnici.

 

Za stambeni kredit su aplicirali:

 • 236 jednočlanih domaćinstava
 • 158 dvočlanih domaćinstava
 • 182 tročlana domaćinstva
 • 124 četvoročlana domaćinstva
 • 22 petočlana domaćinstva i
 • 3 šestočlana domaćinstva

Prioritet, bez obzira na prethodno navedenu podjelu, u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju,mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

 

Prioritetne ciljne grupe:

 • 53 samohrana roditelja(48 u Podgorici, 3 u Bijelom Polju, 2 u Nikšiću)
 • 7 domaćinstava čiji je član lice sa invalididtetom u Podgorici
 • 4 lica sa invaliditetom u Podgorici
 • 1 domaćinstvo sa djecom sa smetnjama u razvoju u Podgorici
 • 1 domaćinstvo sa mladima koji su bili bez roditeljskog staranja u Podgorici
 • 1 domaćinstvo sa žrtvama nasilja u porodici u Podgorici

 

 

Dinamika budućih aktivnosti

 

Projektni odbor je u stalnom zasijedanju i vrši provjeru aplikacija koje su banke dostavljale na nedeljnoj bazi. Članovi Projektnog odbora pregledaju svaku pojedinačnu aplikaciju i očekujemo da ćemo u prvoj polovini maja objaviti konačnu listu dobitnika dugoročnog stambenog kredita.

 

Prva grupa vaučera će biti dodijeljena prvo prioritetnim ciljnim grupama polovinom maja.

Zatim, u skladu sa listom koja će biti sastavljena na osnovu vremena predaje aplikacija, vaučeri će biti dodijeljeni svim onim građanima koji su ispunili uslove propisane Javnim pozivom i kojima je banka odobrila kredit.

 

Građani su u obavezi da, u roku od 60 dana od dobijanja vaučera, potpišu predugovor sa građevinskom kompanijom, odnosno ugovor o kreditu sa bankom u roku od dodatnih 30 dana.

Ukoliko u tom roku ne završe prethodnu proceduru, biće isključeni sa liste, a njihovo mjesto će zauzeti oni građani koji se nalaze na listi čekanja.

 

Tokom prethodnog perioda predstavnici Ministarstva, implementacione jedinice PROCON, članovi Projektnog odbora i zaposleni u Call centru su svakog dana imali komunikaciju sa građanima u vezi svih pitanja, pojašnjenja, primjedbi i pohvala u dosadašnjoj realizaciji projekta.

Danom zaključenja Javnog poziva, 21. aprila, Call centar prestao sa radom, a dalju komunikaciju nastavlja implementaciona jedinica PROCON I Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

 

Projektni odbor će i nakon dodjele vaučera pratiti proces realizacije vaučera do momenta zaključivanja ugovora o kupoprodaji stana između građana i građevinskih kompanija.

 

Eventualne primjedbe za svaki pojedinačni slučaj će rješavati Projektni odbor, kako bi se do kraja, na transparentan i pravičan način projekat realizovao i građani sa srednjim i nižim primanjima koji ispunjavaju uslove riješili stambeno pitanje.

 

Na sastanku sa CEB-om koji je održan 21.aprila, predstavnici CEB-a su projekat ocijenili kao transparentan i uspješan u dosadašnjem toku realizacije.

Takođe smo započeli razgovore da se za 2017. planira projekat sličan ovome za sjeverni dio Crne Gore koji ima značajno slabije građevinske aktivnosti u odnosu na centralni i južni dio.

 

 

Povoljnosti projekta

 

U ovom projektu su obezbijeđene povoljnosti za krajnje korisnike kredita, odnosno građane Crne Gore koje se ogledaju u kamatnoj stopi od 3,99% koja je 2% niža od najniže fiksne tržišne kamate za stambene kredite. Učešće u ovom projektu je 5% za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20%. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5% od vrijednosti kredita, dok obrada aktuelnih bankarskih kredita ide do 1,5%.U pregovorima sa Notarskom komorom dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje kupoprodajnog ugovora u ovom projektu bude za 50% niža od uobičajene. Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama.

U okviru projekta banke su najavile da će pored povoljnosti regulisanih ovim projektom, za korisnike obezbijediti i druge povoljnosti, kao što su niže kamatne stope na keš kredite koji se mogu koristiti za opremanje stana, preseljenje i za doplatu sredstava ukoliko cijena stana prelazi 1089 eura po m2.

Prije početka projekta 1000+ kamate na dugoročne hipotekarne stambene kredite u crnogorskim bankama su se kretale od najniže fiksne 5,99% do najviše 8,51%.

U ovom trenutku smo svjedoci značajnog sniženja kamatnih stopa na tržištu, što je svakako rezultat projekta 1000+.

 

Kako bi svim građanima koji su aplicirali za stambeni kredit u projektu 1000+ omogućili da dobiju kredit, ukoliko ispunjavaju uslove definisane u Javnom pozivu, započeli smo pregovore sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope(CEB) i bankama koje učestvuju u projektu, u pravcu obezbjeđenja dodatnih sredstava.

 

Građevinske kompanije koje učestvuju u projektu 1000+ su:

 

U projektu učestvuje 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana, od čega 641 u Podgorici, 2 u Cetinju, 47 u Nikšiću, 8 u Pljevljima, 11 u Plužinama, 1 u Mojkovcu, 25 u Bijelom Polju, 2 u Ulcinju i 16 u Herceg Novom.

 

 • Zetagradnja Podgorica sa 370 stambenih jedinica
 • Eneida group Ulcinj sa 2 stambene jedinice
 • Alfagradnja Podgorica sa 10 stambenih jedinica
 • Cijevna komerc Podgorica sa 154 stambene jedinice
 • Čelebić Podgorica sa 73 stambene jedinice
 • Four Pillars Podgorica sa 13 stambenih jedinica
 • Grading Nikšić sa 19 stambenih jedinica
 • LD Group Nikšić sa 16 stambenih jedinica
 • Bombeton Cetinje sa 2 stambene jedinice
 • Gradnja promet Danilovgrad sa 20 stambenih jedinica
 • Ving Pljevlja sa 8 stambenih jedinica
 • Zla Gora Nikšić sa 12 stambenih jedinica
 • Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju sa 12 stambenih jedinica
 • Stan Prom Podgorica sa 1 stambenom jedinicom
 • S – Gradnja komerc Bijelo Polje sa 25 stambenih jedinica i
 • Igalopromet holding Herceg Novi sa 16 stambenih jedinica

 

Realizacija kampanje 1000+

Blizu 400 informacija o projektu( saopštenja, izjave, intervjui, autorski tekstovi i prilozi) je u periodu od 1. januara do 25. aprila objavljeno u elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori.

15 bilborda je postavljeno u 8 crnogorskih gradova( 3 u Podgorici, 2 u Nikšiću, 2 u Herceg Novom, 1 u Kotoru, 2 u Budvi, 2 u Ulcinju, 1 u Kolašinu i 2 u Bijelom Polju).

102 puta je spot kampanje emitovan u prime time terminima (od 18-22.30h) na TV stanicama RTCG, Vijesti, Prva i Pink M.

300 puta je radio dzingl emitovan na radio stanicama RCG, TDI i DRS.

5000 flyera je podijeljeno u 7 banaka koje učestvuju u projektu.

 

 

2.545 poziva je primio Call centar 19915 je u periodu od 22. februara do 21. Aprila.

 

 

UKUPNO

Andrijevica

1

Bar

102

Berane

18

Bijelo Polje

97

Budva

34

Cetinje

13

Danilovgrad

2

Herceg Novi

102

Kotor

18

Mojkovac

3

Nikšić

210

Plav

1

Pljevlja

27

Podgorica

1861

Rožaje

7

Tivat

41

Ulcinj

6

Žabljak

2

UKUPNO:

2545

 

 

 

Prikaz po regijama:

Primorski region

Centralni region

Sjeverni region

Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj

Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Podgorica

Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Rožaje, Žabljak

303

2086

156

 

 

Najčešće postavljana pitanja:

 1. Koja dokumenta su im potrebna?
 2. Gdje se koji dokument vadi?
 3. Gdje mogu ovjeriti dokumenta? Koja je cijena ovjere?
 4. Da li oba sudužnika moraju biti u stalnom ranom odnosu?
 5. Kako formulisati izjavu i saglasnost za maloljetnu djecu?
 6. Da li drugi član domaćinstva koji nije nosilac kredita može da ima prebivalište u drugoj opštini u Crnoj Gori?
 7. Da li se striktno mora poštovati objavljena kvadratura stana u članu 9. Odluke Vlade ili postoje odstupanja?
 8. Da li im je potreban neki dodatni dokument ako udružuju sredstva?
 9. Kada će biti raspisan Javni poziv za građane?
 10. Kada će biti objavljen spisak stanova i lokacija?
 11. Zašto građevinske kompanije kažu da su stanovi već rezervisani?
 12. Da li je tačno da će banke odobriti grejs period od 12 mjeseci za kupovinu stanova u izgradnji?
 13. Da li je poznato kako će se dokazivati vanbračna zajednica?
 14. Da li se dokumentacija može predati u svim filijalama banaka ili samo određenim?
 15. Predao sam dokumenta. Koji su sljedeći koraci?
 16. Kada će nas banka obavijestiti da li smo kreditno sposobni?
 17. Kada će se dodijeljivati vaučeri?

 

199 pitanja građana je stiglo na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. od 22. februara do 21. Aprila.

 

467 pitanja građana je stiglo na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. od januara do 25. aprila.

 

 

Posjeta web portalu www.1000plus.me

 

14.382 posjete je zabilježio portal 1000plus u period od 1. Januara do 25. Aprila.

180.811 strana je pregledano.

Prosječna posjeta je trajala skoro 4 minuta

 

Najviše posjeta je bilo iz:

 • Podgorice 60,59%
 • Budve 13,93%
 • Nikšića 7,04%
 • Kotora 5,28%
 • Herceg Novog 0,47%

Bilježimo I posjete iz regiona (Beograd I Ljubljana), kao I iz Evrope (Brisel I Manhajm)