Od početka Javnog poziva za građane, od 21. marta do danas, 08.04., u projektu 1000+ bankama je dostavljena 638 aplikacija za dugoročni stambeni kredit. Najveći broj aplikacija predat je u Societe Generale, NLB i CKB banci, a u projektu učestvuju i Erste, Prva, Lovćen i Komercijalna banka Budva. 

Najviše aplikacija je predato prvog dana Javnog poziva 383 , odnosno tokom prve sedmice 532.

Do sada je od strane prioritetnih grupa stiglo 50 aplikacija. Od toga je 39 aplikacija samohranih roditelja( 1 iz Bijelog Polja, 1 iz Nikšića, 37 iz Podgorice), 3 lica sa invaliditetom iz Podgorice, 5 aplikacija porodica čiji su članovi lica sa invaliditetom iz Podgorice i po jedna aplikacija mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja iz Podgorice, djeca sa smetnjama u razvoju i žrtve nasilja u porodici takođe iz Podgorice.

Nezavisno od definisanih ciljnih grupa od kojih su 40% zaposleni u javnoj upravi, 30% mladi bračni parovi do 35 godina starosti I 30% ostali, prioritetne ciljne grupe su samohrani roditelji I staratelji, lica sa invaliditetom, odnosno porodice čiji je član lice sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja I žrtve nasilja u porodici.
U skladu sa Odlukom o dojeli dugoročnih kredita, ukoliko se u toku preraspodjele odobrenih zahtjeva za dodjelu kredita u okviru jedne ciljne grupe ne popuni određeni udio, u odnosu na ukupan broj odobrenih zahtjeva, zahtjevi se prenose u udio sljedeće grupe, do popunjavanja ukupnog broja odobrenih zahtjeva.
Dugoročni hipotekarni kredit u projektu 1000+ odobrava se na period od 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 3,99% i učešće od 5%. Tako je za kredit od 30.000 eura potrebno učešće od 1.500 eura, a mjesečni anuitet iznosi 171,47 eura. Za kredit od 40.000 eura učešće je 2.000 eura, dok je mjesčni anuitet 228,62 eura. Ukoliko kredit iznosi 50.000 eura, građanin učestvuje sa 2.500 eura, a mjesečno plaća 285,79 eura.
Ova kamatna stopa je za 2% niža od najniže tržišne kamatne stope za stambene kredite. Takođe učešće u ovom projektu je 5% za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20%. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5% od vrijednosti kredita, dok je obrada aktuelnih bankarskih kredita između 1 i 1,5%.U pregovorima sa Notarskom komorom dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje ugovora u ovom projektu bude za 50% niža od uobičajene. Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama.
Planirano je da u okviru projekta od 400 do 500 porodičnih domaćinstava riješi stambeno pitanje.

Podsjećamo da su se na Javni poziv za građevinske kompanije prijavile 20 kompanija sa ukupno 815 stanova, a uslove je zadovoljilo 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana.
Nakon detaljnog razmatranja ponuda i dokumentacije tražene Javnim pozivom, od strane Projektnog odbora i sastanaka sa predstavnicima građevinskih kompanija u cilju prilagođavanja ponude ciljnoj grupi, odnosno građanima sa srednjim i nižim primanjima, definisana je konačna lista građevinskih kompanija koje učestvuju u projektu 1000+, a koja se nalazi na sajtu projekta www.1000plus.me.
Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za odobravanje kredita kod banke kod koje su aplicirali, dokumentaciju mogu predati u drugoj banci, s obzirom da u zavisnosti od kreditne politike banke, klijent u jednoj banci ne može, dok u drugoj može biti kreditno sposoban.
Ističemo da će podnosioci zahtjeva za kredit koji ne zaključe ugovor o kreditu, odnosno ugovor o kupoprodaju stana, u roku od 2 mjeseca od dobijanja vaučera biti isključeni sa liste, a njihovo mjesto će zauzeti podnosioci zahtjeva koji su na listi čekanja.