U skladu sa Javnim pozivom za građane za učešće u projektu 1000+, juče i danas, 21. i 22. marta predate su 444 aplikacije građana za dugoročni hipotekarni kredit u bankama koje učestvuju u projektu (CKB, Erste, NLB, Prva, Societe Generale Montenegro, Lovćen i Komercijalna banka Budva).

Danas je predato 7 aplikacija u CKB, 3 u Erste, 12 u NLB, 32 u Societe Generale i 7 aplikacija u Prvu banku, odnosno ukupno 61 aplikacija. Lovćen banka i Komercijalna banka Budva danas nijesu imale primljenih zahtjeva.

Aplikacije se predaju u filijalama u 9 crnogorskih gradova iz kojih je prijavljeno ukupno 16 građevinskih kompanija koje učestvuju u projektu 1000+.

Procedura prijavljivanja građana se odvija nesmetano, transparentno i efikasno zahvaljujući dobroj informisanosti građana o dokumentaciji koju je potrebno predati, kao i blagovremenoj i kvalitetnoj pripremi banaka.

Javni poziv za građane će trajati do 21. aprila tekuće godine, a aplikacije se predaju od ponedeljka do petka od 8:30 do 15:00h u filijalama banaka koje učestvuju u projektu.

Sva šifrirana dokumentacija sa imenom banke i tačnim danom i satom predaje aplikacije će se dnevno objavljivati na sajtu projekta www.1000plus.me, tako da građani u svakom trenutku mogu da provjere status svoje aplikacije.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru, koji će nakon detaljne analize i ocjene dokumentacije rangirati listu, na osnovu koje će se utvrditi konačna lista korisnika kredita kojima će se dodijeliti vaučeri, u skladu sa kojim potpisuju predugovor sa građevinskom kompanijom.

U projektu učestvuje 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana, od čega 641 u Podgorici, 2 u Cetinju, 47 u Nikšiću, 8 u Pljevljima, 11 u Plužinama, 1 u Mojkovcu, 25 u Bijelom Polju, 2 u Ulcinju i 16 u Herceg Novom.