Šef Kabineta Ministra održivog razvoja i turizma Uroš Andrijašević i direktor Direktorata za komunalni razvoj Dragan Asanović danas su uručili petu grupu vaučera, odnosno  drugu za 100 građana sa liste čekanja, 35 mladim bračnim parovima, 53 zaposlenim u javnom sektoru i 12 ostalima, čime smo došli do broja od 555 građana Crne Gore koji su dobili priliku za realizaciju stambenog kredita pod najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Projekat 1000+ je počeo krajem prošle godine, realizuje se javno i transparentno, pod istim uslovima za sve građane Crne Gore  i ocijenjen kao jedan od najkvalitetnijih i najboljih projekata  Vlade Crne Gore i CEB-a.  

U projektu učestvuje16 građevinskih kompanija, 7 komercijalnih banka I 674 građana Crne Gore.

Do danas je potpisano 295 predugovora građana sa građevinskim kompanijama I 204 ugovora o realizaciji stambenih kredita sa bankama.

Predugovore je potpisalo 55 lica koji su prioritet u ovom projektu, 81 mladi bračni par, 94 zaposlenih u javnom sektoru I 65 ostalih građana.

Ugovore sa bankama su potpisala 32 prioritetna lica, 56 mladih bračnih parova, 70 građana zaposlenih u javnom sektoru I 45 ostalih.

Projekat 1000+ se realizuje kako bi se posebna pažnja poklonila  osjetljivim socijalnim grupama, licima sa invaliditetom, samohranim roditeljima, mladim bračnim parovima i građanima Crne Gore sa srednjim i nižim primanjima.

Projektom 1000+  podstaknute su ekonomske aktivnosti građevinskog i bankarskog sektora na tržištu i smanjene kamatne stope na stambene kredite crnogorskih komercijalnih banaka.

Prije početka projekta kamatne stope na stambene kredite su se kretale u rasponu od 6 do 9%, dok smo prethodnih mjeseci svjedoci sniženja kamatnih stopa i povoljnijih uslova banaka.

Između ostalog, realizacijom ovog projekta pružena je mogućnost građanima Crne Gore da na jednostavan,  pravičan i ekonomski  isplativ način dođu do sopstvenog doma i  da na tom putu imaju podršku države koja ih vodi kroz jedan transparentan  i pravičan proces, čineći to kao odgovorna država prema građanima, u ne jednostavnom ekonomskom trenutku na širem području regiona i Evrope.

Cilj je  kontinuitet  projekata 1000+ I njegova realizacija i u narednim godinama, s obzirom da su osnovni ciljevi projekta podrška građanima Crne Gore i podsticaj dinamičnom razvoju privrede.

Za naredni mjeseca planirana je dodjela još jedne grupu vaučera I očekujemo da će još 119 , odnosno svih 674 građana koji su ispunili uslove Javnog poziva, dobiti priliku da riješe najvažnije životno pitanje.