U cilju podrške vladinom Projektu 1000+ stanova sva osiguravajuća društva koja se bave poslovima životnih osiguranja u Crnoj Gori učestvuju u projektu sa svojim ponudama. Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu sa bankama može Vam biti potrebno riziko osiguranje života.
Riziko osiguranje omogućava:
• Finansijsku zaštitu porodice u slučaju nepredviđenih događaja – smrti
• Pokrivanje obaveza isplate ostatka kredita

Svaka osiguravajuća kuća može od korisnika kredita (osiguranika) zahtijevati dostavljanje medicinske i druge odgovarajuće dokumentacije, kao i dodatne medicinske pretrage i analize prilikom prijema u osiguranje, u zavisnosti od procjenjenog rizika.
U zavisnosti od zdravstvenog stanja, iznosa osigurane sume, kao i rizičnosti zanimanja korisnika kredita cijene navedene u ponudama mogu biti korigovane. Prilikom apliciranja za kredit, odnosno polisu, osiguravajuće Drušvo će upoznati klijenta o potrebnoj dokumentaciji i cijeni osiguranja.

Premije osiguranja u tabelama su date za period trajanja kredita od 20 godina.

Povoljnosti Osiguravajućih kuća

- Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica, 020 444 800, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
U odnosu na standardnu I tržišnu visinu premije za osiguranje domaćinstva odobravaju 20% popusta za sve učesnike projekta.
Odobravaju 5-10% popusta za višegodišnja osiguranja u zavisnosti od broja godina na koji se zaključuje ugovor o kreditu, odnosno na broj godina trajanja osiguranja.
Odobravaju do 10% dodatnog pousta ukoliko klijenti budu zainteresovani za proširenje pokrića rizika koji osiguravaju.
Za sve klijente koji ne budu u mogućnosti da odmah uplateiznos premije za čitav period osiguranja, omogućiće plaćanje u više rata u zavisnosti od potreba klijenta u direktnom dogovoru, a za sve koji budu u mogućnosti da plate premiju u cjelosti, odobriće 10% dodatnih popusta.

- Lovćen životna osiguranja AD,. 020 231 882, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Premija osiguranja se plaća2/3 perioda kod mjesečnog i godišnjeg načina plaćanja premije, dakle u ponudi sa trajanjem od 20 godina ugovora o kreditu premija se ne plaća posljednjih 6 godina.

- UNIQA životno osiguranje AD Podgorica, 020 444 700, 444 720, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kod mjesečnog I godišnjeg plaćanja premija osiguranja se ne plaća posljednjih 7 godina
Ukoliko se klijent opredijeli za životno osiguranje, uz stambeni kredit dobija 15% popusta na osiguranje imovine u slučaju požara.
Premija osiguranja se plaća 2/3 perioda kod mjesečnog i godišnjeg načina plaćanja, a UNIIQA poklanja poslednju godinu gratis, dakle u ponudi sa trajanjem od 20 godina ugovora o kreditu premija se ne plaća posljednjih 7 godina.
Ukoliko se klijent opredijeli za životno osiguranje, uz stambeni kredit dobija 15% popusta na osiguranje imovine u slučaju požara.


- WIENER STADISCHE životno osiguranje Podgorica AD, 020 205 150, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kod godišnjeg I mjesečnog načina plaćanja, premija se ne plaća za posljednje 2 godine trajanja ugovora o kreditu.
Takođe, ukoliko je zbog pristupne starosti osiguranika ili visine osigurane sume neophodan dodatni zdravstveni pregled, Wiener Stadische životno osiguranje pokriva troškove kod klinike sa kojom ima saradnju.

- Merkur osiguranje AD, 020 205 465, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Na niže je korigovan iznos postojeće premije osiguranja za riziko osiguranje života.

- Sava Montenegro AD, 020 234 036, 234 008, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ista stopa osiguranja je data za sve vrijednosti građevinskih objekata(stanova) nezavisno od perioda trajanja kredita.
Osiguravajuće društvo Sava Montenegro AD je odobrilo set vanrednih povoljnosti koje se ogledaju u sledećim popustima:

1) Popust u iznosu 20% u odnosu na standardnu tarifu, za sve učesnike akcije ;
2) Popust u iznosu 10 do 15% za višegodišnji period trajanja osiguranja, u zavisnosti od broja godina na koji se zaključuje ugovor o kreditu;
3) Popust u iznosu 10% za osiguranje objekata u novogradnji;
4) Uz povoljnost u vidu omogućavanja plaćanja premije u ratama, odobrava se popust u iznosu 10% za one klijente koji se odluče da premiju plate u cjelosti. ˝

- GRAWE osiguranje AD, 020 210 960, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Premija osiguranja se plaća 60% trajanja odobrenog kredita kod mjesečnog i godišnjeg načina plaćanja premije. Dakle u ponudi sa trajanjem od 20 godina ugovora o kreditu, premija se ne plaća posljednjih 8 godina.

- Atlas Life, 020 406 146
Premija osiguranja kod mjesečnog i godišnjeg načina plaćanja premije se plaća 2/3 perioda, dakle u ponudi sa trajanjem od 20 godina ugovora o kreditu premija se ne plaća posljednjih 6 godina.
Ljekarski pregled ako je ugovoreno osiguranje plaća osiguravajuće društvo. Ako se ne ugovori osiguranjae troškove ljekarskog pregleda plaća klijent.

 

  MJESEČNO PLACANJE
  “Atlas Life”
a.d., Podgorica
Lovćen životna
osiguranja AD *
UNIQA zivotno osiguranje
AD Podgorica **
Merkur *** Wiener Städtische
životno osiguranje Podgorica a.d. ****
GRAWE
osiguranje AD *****
iznos kredita
30.000 EUR
                       
pristupna starost muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko
25 7,42 7,42 4,87 3,01 4,23 2,82 2,93 1,41 2,45 1,03 5,30 4,03
30 9,28 9,28 6,54 3,86 5,46 3,45 4,30 2,20 3,73 1,68 6,57 4,66
35 12,99 12,99 9,53 5,46 7,74 4,59 7,02 3,74 6,04 2,85 8,69 5,72
40 19,08 19,08 14,38 8,31 11,25 6,66 11,50 6,09 9,68 4,99 12,08 7,63
45 29,42 29,42 23,15 12,85 17,70 10,17 18,93 9,63 16,47 8,56 18,44 11,02
iznos kredita
40.000 EUR
                       
pristupna starost muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko
25 9,89 9,89 6,50 4,01 5,64 3,76 3,82 1,79 3,27 1,37 7,07 5,37
30 12,37 12,37 8,72 5,14 7,28 4,60 5,65 2,85 4,97 2,24 8,77 6,22
35 17,31 17,31 12,70 7,28 10,32 6,12 9,27 4,91 8,05 3,80 11,59 7,63
40 25,44 25,44 19,17 11,08 15,00 8,88 15,25 8,03 12,91 6,65 16,11 10,18
45 39,22 39,22 30,86 17,13 23,60 13,56 25,15 12,75 21,96 11,41 24,59 14,70
iznos kredita
50.000 EUR
                       
pristupna starost muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko muško žensko
25 12,37 12,37 8,12 5,02 7,05 4,70 4,71 2,17 4,09 1,72 8,83 6,71
30 15,46 15,46 10,90 6,43 9,10 5,75 6,99 3,49 6,21 2,80 10,95 7,77
35 21,64 21,64 15,88 9,10 12,90 7,65 11,52 6,07 10,06 4,76 14,49 9,54
40 31,8 31,8 23,97 13,86 18,75 11,10 18,99 9,97 16,13 8,31 20,14 12,72
45 49,03 49,03 38,58 21,42 29,50 16,95 31,37 15,88 27,44 14,26 30,74 18,37

 

Napomena:

* Premija osiguranja se plaća 2/3 perioda kod mjesečnog i godišnjeg načina plaćanja premije, dakle u ovoj ponudi sa trajanjem od 20 godina ugovora o kreditu premija se ne plaća poslednjih 6 godina.
** "Kod mjesečnog i godišnjeg plaćanja premija osiguranja se ne plaća poslednjih 7 godina. Ukoliko se klijent opredijeli za životno osiguranje, uz stambeni kredit dobija 15% popusta na osiguranje imovine u slučaju požara"
*** Na niže je korigovan iznos postojeće premije osiguranja za riziko osiguranje života
**** Kod godišnjeg i mjesečnog načina plaćanja, premija se ne plaća za posljednje 2 godine trajanja ugovora o kreditu
***** Premija osiguranja se plaća 60% trajanja odobrenog kredita kod mjesečnog i godišnjeg načina plaćanja premije. Dakle u ponudi sa trajanjem od 20 godina ugovora o kreditu, premija se ne plaća posljednjih 8 godina. Na iznos dodati jednokratnu uplatu 1‰ osigurane sume