Osnovni podaci o prethodnom Projektu

Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak projekta 1000+ koji je implementiran 2010-2011 godine, takođe u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope CEB.
Tokom prve faze projekta, 433 porodična domaćinstva riješila su svoje stambeno pitanje u okviru Projekta 1000 plus, tj. 1239 građana Crne Gore koji su navedeni kao članovi tih domaćinstava.
Ukupan iznos ugovora o kreditu za prvu fazu bio je 18.193.011,69 € i obuhvatao je kredit CEB-a i iznos zajmova koje su odobrile komercijalne banke i ulog građana, tj. ukupnu realizovanu vrijednost Projekta 1000+.
− Vlada Crne Gore finansirala je polovinu iznosa vrijednosti Projekta, kroz kreditni aranžman sa CEB-om, tj. 50% kreditnog aranžmana – izvor CEB - 9.096.505,85€.
− Komercijalne banke finansirale su 37,32% vrijednosti Projekta, što je iznosilo 6.789.033,06€. (učešće banaka bilo je utvrđeno na nivou od 45% vrijednosti Projekta).
− Učešće građana je bilo na nivou od 12,68% što je iznosilo 2.307.472,78€ (učešće građana bilo je utvrđeno je na nivou od najmanje 5% vrijednosti kredita).
− Inicijalna vrijednost ove faze procijenjena je na 50 miliona eura.

Prvi projekat je uspješno realizovan, jer je uspostavljena efikasna organizaciona struktura, koja uključuje koordinaciju nadležnih institucija Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva finasija, projektnog odbora, jedinice za implementaciju Projekta, sprovođenje komunikacione strategije. Koordinacija između svih strana koje su učestvovale u projektu bila je odlična, te će se ista upravljačka struktura koristiti u nastavku projekta.
- Sljedeće komercijalne banke su potpisale ugovor o učešću u prethodnom Projektu 1000+ :
• Komercijalna banka AD Budva,
• NLB Montenegrobanka AD Podgorica,
• ERSTE banka AD Podgorica,
• HYPO-ALPE-ADRIA banka AD Podgorica
• Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, Member of OTP Group.

- Ukupan broj ponuđenih stambenih jedinica -1465.
- Ponuđene cijene po m2 kretale su se u rasponu od 600 € do 2 000 €.
• 600,00 € -1.100,00 €, 83%
• 1.100,00 € -1.500,00 €, 13%
• 1.500,00 € -2.000,00 €, 4%.

 

Komparacija ključnih projektnih elemenata za građane i građanke Crne Gore, kao korisnika prve i druge faze Projekta 1000+ 

1000+, 2010/11. godina

1000+, 2016/17. godina

Korisnici Projekta bila su porodična domaćinstva koja nemaju riješeno stambeno pitanje sa maksimalnim neto primanjima:

500 eura za prvog odraslog člana domaćinstva;

250 eura za drugog odraslog člana porodičnog domaćinstva;

150 eura za svako maloljetno dijete.

Dugoročni kredit, može se dodijeliti korisniku, čiji kumulativni prihod, u odnosu na broj članova domaćinstva, iznosi do:

600 eura za podnosioca zahtjeva;

420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;

300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.

 

Konačna kamatna stopa za gradjane bila je 4.90% u fiksnom iznosu, na period do 20 godina.

Dugoročni krediti, dodjeljuju se uz fiksnu kamatnu stopu do 3.99% na godišnjem nivou, na period do 20 godina i uz učešće korisnika u iznosu od najmanje 5% vrijednosti ugovora o kreditu.

 

Vlada Crne Gore subvencionirala je kamatnu stopu svim odabranim porodičnim domaćinstvima za zaključene ugovore za kupovinu stanova do iznosa od 900 eura po m2 neto korisne stambene jedinice, dok su ostatak sredstava građani obezbjedjivali iz sopstvenih izvora. Za objekte nije bio utvrđen gornji limit u pogledu cijene.

 

Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koji se obezbjeđuje kreditnim sredstvima ne može biti veća od 1089 eura.

Za kupovinu stambenog objekta čija vrijednost po m2 neto korisne površine prelazi iznos cijene od 1089 eura, ali ne može biti veća od 1200 eura, korisnici su dužni da razliku u cijeni doplate iz svojih sredstava.

 

Kreditno zaduženje za kupovinu stambene jedinice ne smije preći iznos od 40% ukupnih neto mjesečnih prihoda koje ostvaruje porodično domaćinstvo.

Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40% ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

 

 

Tokom prve faze projekta, 433 porodična domaćinstva riješila su svoje stambeno pitanje u okviru Projekta 1000 plus, odnosno 1239 građana Crne Gore koji su navedeni kao članovi tih domaćinstava.

Građevinske kompanije koje su učestvovale u prethodnom projektu: 

Br.

Naziv građevnske kompanije/investitora

LOKACIJE stambenih objeakta:

UKUPAN broj ponuđenih stambenih jedinica

1

Zetagradnja DOO   Podgorica

Podgorica

441

2

Mikulići Company DOO Podgorica

Podgorica, Kolašin

29

3

Lipa DOO Cetinje

Podgorica

64

4

Cijevna Komerc DOO Podgorica

Podgorica

120

5

Ibon DOO Nikšić

Nikšić

88

6

Capacity DOO Podgorica

Podgorica

65

7

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju

Plužine, Mojkovac, Rožaje i Andrijevica

214

8

LD Group DOO Nikšić

Nikšić

8

9

Gitanes Export DOO Nikšić

Nikšić

12

10

Eurocolor DOO Podgorica

Kolašin

18

11

Giprom DOO Plav

Plav

14

12

Razvršije DOO Podgorica

Žabljak

45

13

ITAL Elektro Montenegro DOO Herce

Novi

Herceg Novi

11

14

Neksan DOO Nikšić

Podgorica, Nikšić

63

15

Kroling DOO Danilovgrad

Podgorica

75

16

Stambena zadruga prosvjetnih radnika Crne Gore

Nikšić, Žabljak, Plužine

110

17

Andrija Ćipranić

Nikšić

4

18

Miodrag Petrović

Podgorica

6

19

Safet Kolić

Bijelo Polje

19

 

UKUPNO:

 

1406

 

Banke koje su učestvovale u prethodnom projektu:

NLB Montenegro banka AD Podgorica

Erste banka AD Podgorica

Hypo Alpe Adria banka AD Podgorica

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Komercijalana banka AD Budva