Saopštenje: Dodjela prvih vaučera početkom oktobra

Dodjela prve grupe vaučera prioritetnim licima u okviru Projekta Hiljadu plus planirana je početkom oktobra. 

 

Naime, Projektni odbor Projekta Hiljadu plus tokom proteklog perioda izvršio je detaljan pregled dostavljene dokumentacije za 1054 porodična domaćinstva, odnosno 2455 lica, na osnovu čega će se onim građanima kod kojih je to potrebno, omogućiti da izvrše dopunu dokumentacije i uputiti zahtjevi za pojašnjenja.    

 

Na osnovu obrađenih aplikacija, preliminarno je utvrđeno da postoji preko 150 prioritetnih lica, za razliku od prethodne faze Projekta kada ih je bilo 67.

 

Tokom Javnog poziva za građane, koji je bio otvoren za dostavljanje dokumentacije od 23. jula 2018. pa do 13. avgusta 2018., u pet banaka (Societe Generale Montenegro banka, NLB, CKB, Erste banka i Lovćen banka) dokumentaciju je predalo 1054 građana.

 

Građani su u ovom periodu predali aplikacije u 15 crnogorskih opština, i to: Podgorici, Cetinju, Danilovgradu, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Mojkovcu, Kolašinu, Beranama, Rožajama, Budvi, Baru, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru.

Najveći broj aplikacija predat je u Podgorici – 793, a najmanje u Kotoru i Kolašinu – dvije predate aplikacije (Fig. 1).

Fig. 1 Broj predatih aplikacija po opštinama tokom trajanja Javnog poziva, od 23. jula do 13. avgusta 2018. 

Kada su banke u pitanju, u ovom periodu, najveći broj aplikacija predat je u Societe Generale Montenegro banci – 317, zatim CKB –270, NLB– 258, Erste banci – 135 i Lovćen banci – 74 (Fig. 2).


Fig. 2 Broj predatih aplikacija po bankama tokom trajanja Javnog poziva, od 23. jula do 13. avgusta 2018.

Najveći broj aplikacija – 431, predat je prvog dana apliciranja (Fig. 3).


Fig. 3 Broj predatih aplikacija, po danima, u periodu od 23. jula do 13. avgusta 2018.

Najveći broj zahtjeva predat je u centralnoj regiji – 871 zahtjev, zatim slijedi južna regija sa 112 aplikacija i sjeverna sa 71 predatom aplikacijom (Fig. 4).  


Fig. 4 Broj predatih aplikacija, po regionima

Najveći broj zahtjeva predala su jednočlana domaćinstva njih 358, zatim slijede tročlana sa 252 i dvočlana sa 239 zahtjeva (Fig. 5).Fig. 5 Broj predatih aplikacija, po strukturi domaćinstva

Trenutno je na provjeri kod Uprave za nekretnine 2154 lica, kako bi se utvrdilo da li posjeduju nekretnine.

Nakon dostavljenih informacija od Uprave za nekretnine i dopune dokumentacije građana stvoriće se preduslovi za formiranje liste dobitnika vaučera i dodjelu istih.