Saopštenje 18.05.2018.

Projektni odbor za upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ III faza donio je 18. maja 2018. godine  Odluku kojom je utvrdio da je investitor koji nudi stanove u Projektu 1000+ dužan da dostavi  garanciju ponude sa rokom važnosti do 15. decembra 2018. godine.

 

Javni poziv za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata za učešće u Projektu 1000+ stanova III faza, objavljen je 27. aprila 2018. godine, a ponude se mogu dostavljati do 28. maja 2018. godine.