Saopštenje 11.06.2018.

Objavljen je poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge povodom implementacije komunikacione strategije u okviru projekta: „Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima“ (Projekat 1000+) – treća faza. 


Kako bi se građani detaljnije upoznali sa uslovima učešća u projektu, neophodno je sprovesti medijsku kampanju. Za te svrhe, “Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON) kao Jedinica za implementaciju projekta, u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma, objavljuje javni poziv za konsultanta u skladu sa pravilima i procedurama koje odobrava Banka za razvoj Savjeta Evrope, a koji će biti odgovoran za uspostavljanje komunikacione strategije kao i razvoj, upravljanje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje aktivnosti u dijelu komunikacije sa ciljem promovisanja projekta.


Sve ponude se moraju dostaviti najkasnije do 2 jula 2018. godine, do 12 časova. 


Poziv za dostavljanje ponuda se može naći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me, kao i na sajtu www.1000plus.me.