Preko 1000 prijava građana za Projekat 1000+

U trećoj fazi Projekta 1000+ podnijete su 1054 prijave građana za rješavanje stambenog pitanja. Javni poziv bio je otvoren od 23. jula do 13. avgusta, a građani su predavali dokumentaciju u pet komercijalnih banaka. 


Za učešće u Projektu građani su podnijeli prijave u 15 crnogorskih opština, a najviše u Podgorici – 793. U Baru su predate 74 prijave, u Nikšiću 63, Bijelom Polju 39, Herceg Novom 26, Pljevljima 14, Beranama 10, Cetinju 9, u Budvu 7, u Danilogradu 6. U Mojkovcu, Rožajama i Tivtu podnijete su po 3 prijave dok su u Kolašinu i Kotoru podnijete po dvije prijave. 


Učešće u projektu prijavilo je 39 investitora, odnosno fizičkih i pravnih lica, ponuđača stambenih objekata. Nakon pregleda i evaluacije dostavljene dokumentacije investitora, Projektni odbor je utvrdio dvije liste invetitora. Lista A obuhvata ponudu ponuđača stambenih objekata čija dokumentacija je kompletna. Lista B obuhata ponudu ponuđača kojima dokumentacija još uvijek nije kompletna i kojima je dat dodatni rok za dopunu dokumentacije. Nakon dopune dokumentacije, svi ponuđači će biti na A listi.  


U ponudi su stambene jedinice u 8 opština, i to u Podgorici, Cetinju, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Mojkovcu, Baru i Herceg Novom. Lista ponuđenih stanova, zajedno sa fotografijama i dispozicijom, dostupna je na sajtu www.1000plus.me.


Planirano je da prva grupa vaučera bude dodijeljena prioritetnim licima u  septembru. Domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.


Nakon toga, vaučeri će se dodjeljivati ciljnim grupama i to: 

− 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru,

− 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života,

− 30% ostalim korisnicima.


U prethodne dvije faze Projekta 1000+ stambeno pitanje riješilo je 809 porodičnih domaćinstava, odnosno 2149 građana Crne Gore.