III faza Projekta 1000plus - 26.04.2018.

Realizacija treće faza Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekta 1000+ je zvanično započeta raspisivanjem dva javna poziva: Javnog poziva za komercijalne banke i Javnog poziva za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata.

Rok dostavljanja ponuda za komercijalne banke je 11 .maj 2018. godine.

Rok dostavljanja ponuda za za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata je 28. maj. 2018. godine.

Treća faza Projekta 1000+, nastavak je prethodna dva Projekta, koja su realizovana 2010-2011 i 2015-2017 godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB). 

Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1100 eura. 

Dugoročni krediti dodjeljuju se građanima - korisnicima Projekta uz fiksnu kamatnu stopu do 2,99% na godišnjem nivou, na period otplate do 20 godina.

Za realizaciju ove faze Projekta predviđena su sredstva u iznosu od 20 miliona eura.