Dodjela vaučera ciljnim grupama

Druga dodjela vaučera u okviru treće faze Projekta „1000 plus“ biće organizovana u petak, 26. oktobra 2018. godine, kada će ministar Pavle Radulović uručiti vaučere ciljnim grupama. 

Prva dodjela vaučera bila je organizovana 19. oktobra 2018. godine, kada je 160 lica iz prioritetne grupe građana dobilo vaučer. Nakon raspodjele vaučera prioritetnoj grupi lica, preostala sredstva raspodjeljuju se ciljnim grupama i to:

− 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru;
− 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života;
− 30% ostalim korisnicima.

U skladu sa navedenim, biće dodijeljeno 200 vaučera i to: 90 vaučera zaposlenim u javnom sektoru, 50 mladim bračnim parovima do 35 godina života i 60 vaučera ostalim korisnicima.  

Podnosioci zahtjeva koji nijesu raspoređeni na rang listu korisnika, a ispunili su uslove javnog poziva, svrstavaju se na listu čekanja. Odlukom o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje, definisano je da imalac vaučera sa odabranim ponuđačem stambenog objekta koji je prijavljen u Projektu zaključuje predugovor o kupovini stana. Vaučer važi 60 dana od dana izdavanja. Ako se vaučer ne iskoristi za zaključivanje predugovora o kupovini stana u predviđenom roku, korisnik vaučera se isključuje sa rang liste korisnika, a prvi naredni korisnik iz iste ciljne grupe sa liste čekanja dobija vaučer. 

Dodjela vaučera biće organizovana u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (multimedijalna sala na prizemlju) sa početkom u 12:00 časova.