Korisnici Projekta mogu ostvariti sniženje naknade za notarske usluge u visini od 50% po notarskom zapisu, isključivo kod notara kod kojih su raspoređeni rasporedom koji je sačinila Notarska komora Crne Gore.

Lista korisnika Projekta 1000+ sa liste čekanja koji su dobili vaucer 04. jula 2016.godine, rasporedjenih po notarima.