Od početka Javnog poziva za građane, od 21. marta do danas, 15. aprila, u projektu 1000+ bankama su dostavljene 684 aplikacije za dugoročni stambeni kredit. Najveći broj aplikacija predat je u Societe Generale, NLB i CKB banci, a u projektu učestvuju i Erste, Prva, Lovćen i Komercijalna banka Budva.

Javni poziv se završava u četvrtak, 21. aprila, kada je i posljednji dan za predaju aplikacija bankama.

U skladu sa Odlukom o dojeli dugoročnih kredita, ukoliko se u toku preraspodjele odobrenih zahtjeva za dodjelu kredita u okviru jedne ciljne grupe ne popuni određeni udio, u odnosu na ukupan broj odobrenih zahtjeva, zahtjevi se prenose u udio sljedeće grupe, do popunjavanja ukupnog broja odobrenih zahtjeva.
Očekuje se da će od 400 do 500 porodičnih domaćinstava riješi stambeno pitanje u okviru projekta.
Dodjela vaučera građanima, koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, planirana je polovinom maja.
Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za odobravanje kredita kod banke kod koje su aplicirali, dokumentaciju mogu predati u drugoj banci, s obzirom da u zavisnosti od kreditne politike banke, klijent u jednoj banci ne može, dok u drugoj može biti kreditno sposoban.

Ističemo da će podnosioci zahtjeva za kredit koji ne zaključe ugovor o kreditu, odnosno ugovor o kupoprodaju stana, u roku od 2 mjeseca od dobijanja vaučera biti isključeni sa liste, a njihovo mjesto će zauzeti podnosioci zahtjeva koji su na listi čekanja.

Nezavisno od definisanih ciljnih grupa od kojih su 40% zaposleni u javnoj upravi, 30% mladi bračni parovi do 35 godina starosti I 30% ostali, prioritetne ciljne grupe su samohrani roditelji I staratelji, lica sa invaliditetom, odnosno porodice čiji je član lice sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja I žrtve nasilja u porodici.

Dugoročni hipotekarni kredit u projektu 1000+ odobrava se na period od 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 3,99% i učešće od 5%. Tako je za kredit od 30.000 eura potrebno učešće od 1.500 eura, a mjesečni anuitet iznosi 171,47 eura. Za kredit od 40.000 eura učešće je 2.000 eura, dok je mjesčni anuitet 228,62 eura. Ukoliko kredit iznosi 50.000 eura, građanin učestvuje sa 2.500 eura, a mjesečno plaća 285,79 eura.

Ova kamatna stopa je za 2% niža od najniže tržišne kamatne stope za stambene kredite. Takođe učešće u ovom projektu je 5% za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20%. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5% od vrijednosti kredita, dok je obrada aktuelnih bankarskih kredita između 1 i 1,5%. Sa Notarskom komorom dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje ugovora u ovom projektu bude za 50% niža od uobičajene. Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama.
Podsjećamo da su se na Javni poziv za građevinske kompanije prijavile 20 kompanija sa ukupno 815 stanova, a uslove je zadovoljilo 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana.