U skladu sa Javnim pozivom za građane za učešće u projektu 1000+, danas, 21. marta u 08:30 sati je počela predaja aplikacija i dokumentacije građana u 7 banaka koje učestvuju u projektu (CKB, Erste, NLB, Prva, Societe Generale Montenegro, Lovćen i Komercijalna banka Budva).

Aplikacije se predaju u filijalama u 9 crnogorskih gradova iz kojih je prijavljeno ukupno 16 građevinskih kompanija koje učestvuju u projektu 1000+.

Operativni mobilni timovi Ministarstva održivog razvoja i turizma i jedinice za implementaciju projekta 1000+ PROCON su obišli neke od filijale banaka koje učestvuju u projektu, odabranih principom slučajnog uzorka.
Konstatovano je da se procedura prijavljivanja građana odvija nesmetano, transparentno i efikasno i da su i građani i bankarski službenici blagovremeno realizovali pripreme za proces apliciranja.

Javni poziv za građane će trajati do 21. aprila tekuće godine, a aplikacije se predaju od ponedeljka do petka od 8:30 do 15:00h u filijalama banaka koje učestvuju u projektu.

Sva šifrirana dokumentacija sa imenom banke i tačnim danom i satom predaje aplikacije će se objaviti na sajtu projekta www.1000plus.me, tako da građani u svakom trenutku mogu da provjere status svoje aplikacije.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru, koji će nakon detaljne analize i ocjene dokumentacije rangirati listu, na osnovu koje će se utvrditi konačna lista korisnika kredita kojima će se dodijeliti vaučeri, u skladu sa kojim potpisuju predugovor sa građevinskom kompanijom.

U projektu učestvuje 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana, od čega 641 u Podgorici, 2 u Cetinju, 47 u Nikšiću, 8 u Pljevljima, 11 u Plužinama, 1 u Mojkovcu, 25 u Bijelom Polju, 2 u Ulcinju i 16 u Herceg Novom.

Danas do 15sati u svim bankama su predate ukupno 382 aplikacije građana.