Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Projektni odbor su prethodnih dana dobili više poziva građana koji su nas informisali da su pojedine građevinske kompanije, čije je učešće u projektu 1000+ potvrđeno od strane Projektnog odbora, izvršile rezervaciju ponuđenih stanova i da je samo mali broj stambenih jedinica ostao u ponudi.

Najveći broj građana je izrazio negodovanje u vezi sa rezervacijom stanova koju je izvršilo privredno društvo „Zetagradnja“.

Kako bi eliminisali sve mogućnosti zloupotrebe od strane učesnika u projektu, uputili smo dopis „Zetagradnji“ i tražili hitan odgovor u vezi eventualne rezervacije stanova.

Dopis koji smo dobili integralno objavljujemo uz saopštenje.

Podsjećamo da u okviru procedure predviđene pravilima Projekta 1000+, postoje dva nivoa provjere koja prethode izdavanju vaučera, na osnovu kojeg se sklapa predugovor između građanina i građevinske kompanije.

Prvi nivo provjere vrši banka koja prima i provjerava da li je dostavljena sva predviđena dokumentacija uz obrazac zahtjeva za kredit i vrši provjeru kreditne sposbnosti građana u skladu sa kreditnom politikom banke.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru.

Sva šifrirana dokumentacija sa imenom banke i tačnim danom i satom predaje aplikacije će se objaviti na sajtu projekta www.1000plus.me.

Projektni odbor u okviru drugog nivoa provjere analizira, razmatra i odlučuje o podnijetim aplikacijama i konačnoj listi podnosilaca zahtjeva.

Nakon toga korisnicima se uručuju vaučeri čija validnost je 60 dana, a koji služe za sklapanje predugovora sa građevinskom kompanijom, kada se može rezervisati stan.

Procedura je konačna kada građanin potpiše ugovor sa komercijalnom bankom o dugoročnom hipotekarnom kreditu u okviru projekta 1000+, odnosno kada sklopi ugovor o kupovini stambene jedinice sa izabranim investitorom - građevinskom kompanijom.
 
U skladu sa prethodnim, eventualna prethodna rezervacija stanova kod gradjevinskih kompanija ne može biti validna i opredeljujuća za poslove i odgovornosti Projektnog odbora, i nikako ne može opredjeljivati dodjeljivanje vaučera, sto je polazna osnova za sklapanje predugovora sa gradjevinarima.

Znači da građanin koji ne dobije vaučer u skladu sa konačnom odlukom Projektnog odbora, ne može kupiti stan u okviru projekta 1000+.

Ministarstvo održivog razvoja I turizma I Projektni odbor će upotrijebiti sve zakonom propisane mehanizme u cilju suzbijanja eventualnih aktivnosti koje utiču na transparentnost I kršenje pravila ovog projekta.