Na osnovu člana 13 Odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja individualnih stambenih objekata za socijalno stanovanje („Službeni list CG“, broj 72/15), Vlada Crne Gore raspisuje JAVNI POZIV ZA GRAĐANE

Na linku u nastavku možete preuzeti poziv: Link