Na današnjoj press konferenciji povodom projekta 1000+ govorili su direktor Direktorata za razvoj stanovanja I predsjednik Projektnog odbora Marko Čanović, direktor Direktorata za budžet Dragan Darmanović, direktor Direktorata za socijalno staranje I dječju zaštitu I član Projektnog odbora Goran Kuševija, direktorica implementacione jedinice PROCON Sanja Mugoša I član Projektnog odbora Sanja Živković.

Učesnici Press konferencije:

Direktor Direktorata za razvoj stanovanja i predsjednik Projektnog odbora, Marko Čanović
Direktor Direktorata za budžet, Dragan Darmanović
Direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu i član Projektnog odbora, Goran Kuševija
Direktorica PROCON-a, Sanja Mugoša
Član Projektnog odbora, Sanja Živković

O Projektu 1000+

Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak projekta 1000+ koji je implementiran 2010-2011. godine, takođe u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope - CEB.
Prethodni projekat je ocijenjen kao transparentno realizovan I uspješan I jednim od najboljih partnerskih projekata CEB-a.
Zbog toga smo 2013. godine počeli pregovore sa CEB-om oko nastavka projekta, koji su finalizovani u oktobru 2015., da bi u decembru prošle godine bio potpisan Ugovor, čime su se stekli preduslovi za nastavak projekta.
U realizaciji prve faze projekta uspostavljena je efikasna organizaciona struktura, koja je uključivala koordinaciju nadležnih institucija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva finasija, Projektnog odbora, jedinice za implementaciju Projekta – PROCON i komunikacionu kampanju. Sa istom organizacionom I upravljačkom strukturom nastavili smo rad I u ovoj II fazi projekta.


Javni pozivi za banke i građevinske kompanije

Krajem decembra prošle godine su raspisani Javni pozivi za banke i građevinske kompanije.
Na Javni poziv za banke, koji je trajao do 12. februara, prijavilo se 8 banaka, odnosno Societe General Montenegro, Hypo Alpe Adria banka, Komercijalna banka Budva, CKB, Erste banka, Prva banka, NLB i Lovćen Banka.
U međuvremenu smo dobili obavještenje od Hypo Alpe Adria Banke da odustaju od učešća u Projektu 1000+, usljed nemogućnosti da usklade svoju kreditnu politiku sa načelima koja su ovim projektom propisana.
Javni poziv za građevinske kompanije je, na zahtjev građevinskih kompanija, produžen za 14 dana i zaključen je 26. februara. U skladu sa Javnim pozivom prijavilo se 20 građevinskih kompanija sa 815 stanova iz 9 crnogorskih opština.
Projektni odbor je nakon razmatranja ponude i dokumentacije tražene u skladu sa Javnim pozivom definisao konačnu listu od 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana, od čega 641 u Podgorici, 2 u Cetinju, 47 u Nikšiću, 8 u Pljevaljima, 11 u Plužinama, 1 u Mojkovcu, 25 u Bijelom Polju, 2 u Ulcinju i 16 u Herceg Novom.


Građevinske kompanije koje učestvuju u projektu 1000+ su:

Zetagradnja Podgorica sa 370 stambenih jedinica
Eneida group Ulcinj sa 2 stambene jedinice
Alfagradnja Podgorica sa 10 stambenih jedinica
Cijevna komerc Podgorica sa 154 stambene jedinice
Čelebić Podgorica sa 73 stambene jedinice
Four Pillars Podgorica sa 13 stambenih jedinica
Grading Nikšić sa 19 stambenih jedinica
LD Group Nikšić sa 16 stambenih jedinica
Bombeton Cetinje sa 2 stambene jedinice
Gradnja promet Danilovgrad sa 20 stambenih jedinica
Ving Pljevlja sa 8 stambenih jedinica
Zla Gora Nikšić sa 12 stambenih jedinica
Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju sa 12 stambenih jedinica
Stan Prom Podgorica sa 1 stambenom jedinicom
S – Gradnja komerc Bijelo Polje sa 25 stambenih jedinica i
Igalopromet holding Herceg Novi sa 16 stambenih jedinica

Zaključkom Projektnog odbora formirana je A lista građevinskih kompanija sa 649 stambene jedinice koje imaju potpunu dokumentaciju i B lista građevinskih kompanija sa 104 stambene jedinice, koje su u postupku dopune dokumentacije po zahtjevu Projektnog odbora.
Diskvalifikovana su četiri ponuđača zbog nepotpune dokumentacije, visoke cijene koja prelazi 1.200 eura po m2 i zbog strukture i veličine stambenih jedinica koja prelazi propisanu kvadraturu od 99m2 + 15 u izuzetnim slučajevima.


Povoljnosti projekta

U ovom projektu su obezbijeđene povoljnosti za krajnje korisnike kredita, odnosno građane Crne Gore koje se ogledaju u kamtnoj stopi od 3,99% koja je 2% niža od najniže fiksne tržišne kamate za stambene kredite. Učešće u ovom projektu je 5% za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20%. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5% od vrijednosti kredita, dok obrada aktuelnih bankarskih kredita ide do 1,5%.U pregovorima sa Notarskom komorom dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje kupoprodajnog ugovora u ovom projektu bude za 50% niža od uobičajene. Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama. Očekujemo da će kroz projekat 1000+ preko 500 porodičnih domaćinstava, odnosno preko 1500 građana, koji su članovi tih domaćinstava riješiti stambeno pitanje.
Ono na šta, nažalost, nijesmo uspjeli da utičemo i nakon insistiranja u više navrata i u pregovaračkom direktnom procesu i posredstvom medija, je niža cijena kvadrata stana od ponuđenih, posebno u Podgorici. Jedan od ciljeva projekta je snižavanje kamatne stope na bankarske proizvode, tako da imamo najave iz bankarskog sektora da će pored povoljnosti regulisanih ovim projektom, za korisnike obezbijediti i druge povoljnosti, kao što su niže kamatne stope na keš kredite koji se mogu koristiti za opremanje stana, preseljenje i za doplatu sredstava ukoliko cijena stana prelazi 1089 eura po m2.

 

Javni poziv za građane


Javni poziv za građane će biti objavljen u petak, 18. marta tekuće godine, a građani počinju sa predajom dokumentacije bankama u ponedeljak 21. marta. Javni poziv će trajati 30 dana.

Korisnici dugoročnog hipotekarnog kredita u projektu 1000+ su 40% korisnici čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračni supružnici kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostali korisnici.

Prioritet, bez obzira na prethodno navedenu podjelu, u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju,mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

Uslovi za dodjelu Dugoročnih kredita u skladu sa ovom Odlukom su da je korisnik kredita crnogorski državljanin koji rješava stambenu potrebu u mjestu prebivališta, nema u svojini ili susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit.
Takođe član porodičnog domaćinstva korisnika kredita ne može imati u svojini ili susvojini stambeni objekat iliviše od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita.
Korisnik kredita mora biti i kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke sa adekvatnom visinom prihoda.

Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40% ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

Dugoročni kredit se može dodijeliti korisniku čiji kumilativni prihod u odnosu na broj članova domaćinstva iznosi do 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva I do 300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.

 

Lista stanova