Na III sjednici Projektnog odbora, razmatrane su, između ostalog, prijave građevinskih kompanija za učešće u projektu 1000+, u skladu sa Javnim pozivom koji je trajao od 29. decembra do 26. febrauara.

Za učešće u projektu 1000+ pristiglo je 19 ponuda koje je Projektni odbor otvorio i preliminarno razmotrio. Ukupno je prijavljeno 816 stanova u 9 gradova, od čega 674 odnosno 84,7% stanova u Podgorici, 57, odnosno 7,16% u Nikšiću, 25, odnosno 3,14% u Bijelom Polju. U Herceg Novom (Igalu) se nalazi 16, odnosno 2% stanova, u Plužinama 11, odnosno 1,38% stanova, u Pljevljima 8, odnosno 1%, dok su iz Cetinja prijavljena 2 stana, odnosno 0,25% i iz Mojkovca 1 stan, odnosno 0,12% od ukupnog broja stanova.

Narednih dana biće pripremljen predlog konačne liste građevinskih kompanija, koju će Projektni odbor razmatrati na prvoj narednoj sjednici. U zavisnosti od potpunosti dokumentacije koja je tražena Javnim pozivom za građevinske kompanije, Projektni odbor će tražiti eventualne dopune i pojašnjenja i nakon dobijanja istih, rangirati konačnu listu građevinskih kompanija, koja može biti kraća od aktuelne.

Konačna lista građevinskih kompanija (učesnika) u projektu 1000+ sa stanovima po gradu, lokaciji, kvadraturi, cijeni i stepenu izgradjenosti biće objavljena na sajtovima www.mrt.gov.me i www.1000plus.me

U skladu sa dinamikom aktivnosti u vezi definisanja konačne liste, kao i u vezi sa završetkom obuke bankarskih službenika, planirano je da Javni poziv bude raspisan u prvoj polovini marta.