Na današnjoj sjednici Projektnog odbora 1000+ Projekta, između ostalog, usvojen je Poslovnik o radu, potvrđeno imenovanje predsjednika i potpredsjednika Projektnog odbora, potvrđena lista komercijalnih banaka, te otvorene pristigle ponude građevinskih kompanije za učešće u Projektu.

Projektni odbor je otvorio i pregledao za sada pristigle ponude iz Podgorice, Ulcinja i Bijelog Polja.

S obzirom da su pojedini investitori sami sebe proglasili zvaničnim učesnicima projekta 1000+, bez prethodne konačne odluke Projektnog odbora, obavještavamo javnost da će Projektni odbor nakon prispijeća svih ponuda građevinskih kompanija, nakon 26. Februara, razmatrati svaku ponudu pojedinačno i donijeti odluku o konačnoj zvaničnoj listi građevinskih kompanija koje će učestvovati u projektu 1000+, shodno uslovima utvrđenim Odlukom i Javnim pozivom za investitore.

Projektni odbor podsjeća sve investitore na osnovni cilj projekta, a to je obezbjeđenje pristupa socijalnom stanovanju građanima sa srednjim i nižim primanjima koja po tržišnim uslovima ne mogu riješiti stambenu potrebu.

Imajući u vidu da su svi ostali elementi projekta prilagođeni građanima sa srednjim i nižim primanjima, odnosno kamatna stopa 3,99% koja je za 2% povoljnija od tržišne, učešće koje iznosi 5% u poređenju sa do 20% koje banke inače traže, obrada kredita u iznosu do 0,5% u odnosu na 1-1,50% tržišno, sniženje notarskih usluga od 50% i niže premije osiguranja imovine i lica,očekujemo od strane investitora da ponude usklade sa principima i ciljevima projekta, odnosno da ponude cijene niže od dosada nuđenih na tržištu.

Takođe molimo investitore koji su unaprijed objavili ponude i neovlašćeno koriste logo-e ministarstva , CEB-a i Projekta, bez konsultacije i odobrenja, da ih uklone i ne koriste, kako bi izbjegli negativne posljedice koje bi mogle nastupiti usljed zakonom predviđenih procedura.