Posredstvom Call Centra građani mogu dobiti informacije u vezi projekta 1000+ svakog radnog dana u periodu od 08 do 16 sati do 1. Marta, od 8 do 20 sati od 1. Marta do 1. Aprila i od 08 do 16 sati od 1. Do 15. Aprila.