Javni poziv za banke za učešće u projektu 1000+ je završen danas, 12.02., a prijavile su se sljedeće banke:
- Komercijalna banka AD Budva
- CKB AD Podgorica
- Erste banka AD Podgorica
- Hypo Alpe Adria banka AD Podgorica
- Societe Generale Montenegro banka AD Podgorica
- NLB Montenegro banka AD Podgorica
- Prva banka AD Podgorica
- Lovćen banka AD