Na osnovu člana 11 Odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje („Službeni list CG“, broj 72/15) Vlada Crne Gore raspisuje
JAVNI POZIV ZA INVESTITORE - PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE OSNOVNA DJELATNOST GRAĐENJE OBJEKATA
Za učešće u PROJEKTU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA 1000+ stanova

Na linku u nastavku možete preuzeti poziv: Link