Na osnovu člana 12 Odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja individualnih stambenih objekata za socijalno stanovanje („Službeni list CG“, broj 72/15)
Vlada Crne Gore raspisuje JAVNI POZIV ZA KOMERCIJALNE BANKE
Za učešće u PROJEKTU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA 1000+ stanova

Na linku u nastavku možete preuzeti poziv: Link