Korisnici Projekta mogu ostvariti sniženje naknade za notarske usluge u visini od 50% po notarskom zapisu, isključivo kod notara kod kojih su raspoređeni rasporedom koji je sačinila Notarska komora Crne Gore. 

 

Lista korisnika Projekta 1000+ sa liste čekanja koji su dobili vaucer 06. Oktobra 2016.godine, rasporedjenih po notarima.