Nakon skoro godinu dana od početka realizacije druge faze projekta 1000+, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović je  uručio šestu grupu vaučera za 119 građana sa liste čekanja, čime se ostvaruje glavni cilj, da preko 1000 građana, članova 674 crnogorskih domaćinstava koja učestvuju u projektu  riješe stambeno pitanje. U pitanju je nastavak prethodno realizovanog projekta 2010-2011. godine,  takođe u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope - CEB.

Ministar je u obraćanju dobitnicima vaučera istakao da projekat realizuje  sigurna i odgovorna Vlada, posebnu pažnju poklanjajući  osjetljivim socijalnim grupama, licima sa invaliditetom, samohranim roditeljima, mladim bračnim parovima i građanima Crne Gore sa srednjim i nižim primanjima.

Naglasio je i da je projekat  značajno uticao na smanjenje kamatnih stopa na stambene kredite, koje su u ovom trenutku 2 i više posto niže u odnosu na kamate na crnogorskom bankarskom tržištu na početku ovog projekta.

Iskustva idu u prilog činjenici da naredni projekat 1000+ treba osmisliti tako da proces aplikacije bude dodatno pojednostavljen i još prihvatljiviji građanima, bankarske procedure efikasnije, kreditna sredstva još dostupnija, a ponuda  stanova raznovrsnija i  jeftinija kroz uključivanje ranije izgrađenih stanova u okviru ponude projekta.

Priprema se platforma u susret narednoj fazi projekta 1000+, koja će se realizovati u 2017. godini,  sa ambicijom da se kvalitetno stanovanje učini sigurnim i dostupnim građanima Crne Gore koji žive u sjevernom dijelu, a posebno  penzionerima sa teritorije cijele Crne Gore, mladim bračnim parovima i invalidnim licima.

Osmislićemo model u okviru kojeg će biti ponuđeni ne samo novi, nego i korišćeni stanovi od strane fizičkih lica, koji zadovoljavaju sve savremene standarde gradnje, posebno u dijelu energetske efikasnosti, saopštio je ministar.

***

Dobitnici vaučera su do sada potpisali 370 predugovora sa građevinskim kompanijama u iznosu od preko 19 mil. eura, dok je sa bankama sklopljeno 275 ugovora o kreditu, čija je vrijednost  11,4 mil. eura.   U projektu učestvuje 16 građevinskih kompanija, 7 komercijalnih banaka i 674 crnogorskih domaćinstava.

Od ukupno  68 vaučera koji su u  prvom krugu dodijeljeni prioritetnim ciljnim grupama, do sada je realizovano skoro 60%. Od toga su 30 vaučera realizovali samohrani roditelji, 4 lica sa invalididtetom, 4 lica čiji je član porodice lice sa invaliditetom, 1 lice bez roditeljskog staranja I 1 lice koje je žrtva nasilja u porodici.

U kategoriji Javni sektor dodijeljeno je 205 vaučera, od kojih je realizovano 104(50,73%). Od 156 mladih bračnih parova njih 76 (48,71%) je realizovalo vaučere, a u kategoriji ostali, od ukupno 126 dodijeljenih vaučera realizovano je 55(43,65%).

Projekat je od početka transparentan, pod istim uslovima za sve građane Crne Gore  i ocijenjen kao jedan od najkvalitetnijih i najboljih projekata  Vlade Crne Gore i Banke za razvoj Savjeta Evrope( CEB-a).

Video materijal možete naći na www.infobiro.tv.