Korisnici Projekta mogu ostvariti snizenje naknade za notarske usluge u visini od 50% po notarskom zapisu, iskljucivo kod notara kod kojih su rasporedjeni rasporedom koji je sacinila Notarska komora Crne Gore.

Liste izabranih korisnika Projekta 1000+, rasporedjenih po notarima:

 


1. Odluka Notarske komore

2. Prioritetna grupa rasporedjena po notarima

3. Mladi bracni parovi rasporedjeni po notarima

4. Korisnici iz javnog sektor rasporedjeni po notarima

5. Ostali korisnici raspredjeni po notarima

6. Korisnici sa liste cekanje rasporedjeni po notarima

7. Korisnici sa liste čekanja raspoređeni po notarima - 02.08.2016.

8. Korisnici sa liste čekanja raspoređeni po notarima - 12.10.2016.