LokacijaBr. stanovaPonuđene stambene jediniceCijena po m2Dispozicije stanovaFotografije
DUP "Podtrebjesa", objekat A; kat parcela br. 4761/2
KO Nikšić; lokacija Rudo Polje - ugao Vuka Karadžića i ulice 84; LAMELA 1
2 jednosoban stan € 650,00 dispozicije stanova fotografije
  1 dvosoban stan € 650,00    
           
DUP "Podtrebjesa", objekat A; kat parcela br. 4761/2
KO Nikšić; lokacija Rudo Polje - ugao Vuka Karadžića i ulice 84; LAMELA 2
2 garsonjera € 650,00 dispozicije stanova fotografije
  7 jednosoban stan € 650,00    
  1 dvosoban stan € 650,00    
           
DUP "Podtrebjesa", objekat A; kat parcela br. 4761/2
KO Nikšić; lokacija Rudo Polje - ugao Vuka Karadžića i ulice 84; LAMELA 3
3 jednosoban stan € 650,00    
  16