LokacijaBr. stanovaPonuđene stambene jediniceCijena po m2Dispozicije stanovaFotografije
DUP "Stara Varoš-jug"; UP 4; kat parcela br. 4763/1,
4764/2, 4918, 4919 KO Nikšić
1 garsonjera € 850,00 dispozicije stanova fotografije
  8 jednosoban stan € 850,00    
  7 dvosoban stan € 850,00    
  3 dvosoban dupleks € 750,00    
  19