Spisak ovlašćenih lica za vršenje energetskih pregleda zgrada (na dan 27. 04. 2018. godine)


Naziv ovlašćenog lica

Kontakt telefon

E-mail

REFLEKSING d.o.o - Podgorica

+382 67 240 359

refleksing@t-com.me 

BATES d.o.o - Podgorica

+382 69 124 290

jelena.rajkovic@bates.co.me

Bojana.Co.Me d.o.o - Podgorica

+382 69 338 877

mirod7@t-com.me

Expeditio Architects d.o.o - Kotor

+382 32 302 520

biljana@expeditio.org 

Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Podgorica

+382 20 265 560

institutrz@t-com.me 

Agencija Anzas d.o.o - Podgorica

+382 69 072 942

anzas@t-com.me 

Sienersys d.o.o - Podgorica

+382 20 512 542

office@sienersys.me 

PENEF INŽENJERING d.o.o - Podgorica

+382 67 308 509

ndg@t-com.me 

DENCON. d.o.o - Podgorica

+382 69 356 709

despotovicz@t-com.me


Spisak ovlašćenih lica za vršenje redovnih energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju (na dan 27. 04. 2018. godine) 


Naziv ovlašćenog lica

Kontakt telefon

E-mail

Agencija Anzas d.o.o - Podgorica

+382 69 072 942

anzas@t-com.me 

Energy Team d.o.o - Podgorica

+382 67 328 093

energyteam.me@gmail.com  

MAKKA d.o.o - Podgorica

+382 68 300 001

emil.novak@makka.co.me

DENCOON d.o.o - Podgorica

+382 69 356 709

despotovicz@t-com.me