Javni poziv za banke za učešće u projektu 1000+ je završen danas, 12.02., a prijavile su se sljedeće banke: