LokacijaBr. stanovaPonuđene stambene jediniceCijena po m2Dispozicije stanovaFotografije
Lokacija UP br. 11, DUP "Zagorič"
1-dio zone A" - izmjene i dopune; katastarska parcela 2123/2;
Spratnost Po+P+3
1 garsonjera € 1.150,00 dispozicije stanova fotografije
    jednosoban stan € 1.150,00    
    jednosoban stan € 1.150,00    
  3 jednosoban stan € 1.150,00    
    dvosoban stan € 1.150,00    
    dvosoban stan € 1.150,00    
    dvosoban stan € 1.150,00    
    dvosoban stan € 1.150,00    
    dvosoban stan € 1.150,00    
  6 dvosoban stan € 1.150,00    
  10