O projektu

Treća faza Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima nastavak je prethodna dva Projekta 1000+, koji su realizovani 2010-2011 i 2015-2017 godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), uz uvažavanje pravila i procedura Banke sa jedne i crnogorskog zakonodavstva  sa druge stane. U prethodne dvije faze projekta 809 porodičnih domaćinstva, odnosno 2149 građana Crne Gore, riješili su stambeno pitanje.


Za ovu fazu Projekta predviđena su sredstva u iznosu od 20 miliona eura, od kojih će 50% sredstava finansirati Vlada Crne Gore kroz kreditni aranžman sa CEB-om, dok će se preostalih 50% finansirati iz sredstava komercijalnih banaka koje budu učestvovale u Projektu...